Header1 1Коллективо даггара декъалво Винчу денца шайн куьйгалхо Умхаев Салманан Хьамзат.


12150852-mНохчийн мотт а, истори а кхиоран институтан белхан коллективо даггара декъалво Винчу денца шайн куьйгалхо Умхаев Салманан Хьамзат.

Лараме Салманан Хьамзат! Ирс-аьтто, могушалла а йолуш, хьайна безачеран вон ца гуш, х1усамехь беркат лаьтташ, дуккха а шерашкахь вехийла хьо!

Къомана а, махкана а пайдехь болчу хьан белхан некъа т1ехь кхиамаш алсамбовлийла, тешаме накъостий а лаьттийла даима а.

Ларамца, хьан белхан накъостий.