Header1 1Хьехархойн говзалла лакхайаккхаран центран белхахоша курсийн ладог1архошца болх д1абаьхьира

242419-mНохчийн меттан а, литературин а хьехархойн говзалла лакхайаккхаран центран белхахоша курсийн ладог1архошца текстан таллам барца, маь1нин йешаран технологех пайда а оьцуш, цуьнан кепаш йовзуьйту болх д1абаьхьира.

Оцу кепех пайдаэца а, мах хадоран критереш х1итто а 1амош, дешархойн ненан матте а, литературе а йолу шовкъ г1атторан некъаш довзийтар мехала хеташ т1еийцира хьехархоша.

 

 

 

IMG-20210922-WA0003

IMG-20210922-WA0004

IMG-20210922-WA0005

Дала т1аьхье беркате йойла. Дала диканиг, мехалниг даржорехь садохийла вай!