Header1 1Нохчийн диктант

photo 2023-01-30 15-34-43-mЛараме махкахой! Хазахетарца хаам бо шуьга, кхолламан беттан 31-чу дийнахь (кхана) 11 сахьт даьлча онлайн кепехь дIахьур йу нохчийн йаздархо Ошаев Халид вина 125 шо кхачарна лерина «Нохчийн диктант» цIе йолу Республикин дешаран акци. Акцехь дакъалаца йиш хир йу хIокху ссылкица дехьа а девлла.  

Диц ма де, кхана 11 сахьт даьлча «Нохчийн диктантехь» дакъалаца.