Header1 1
Iаматан авторшца цхьаьнакхетарНенан моттАРСАНУКАЕВ IАБДУЛЛА (1939-2017)Нохчийн меттан экспертийн курсашИНСТИТУТАН КХЕРЧАХЬРогIера кхеташоРогIера кхеташоКурсашРОГIЕРА КХЕТАШОЭКСПЕРТИЙН СОВЕТАН РОГIЕРА КХЕТАШО